Vi är ett medie- och marknadsföringsbolag med lång erfarenhet av branschen på både strategisk och operativ nivå. Vår affärsidé är att förse våra kunder med service på alla nivåer inom marknadsföring och kommunikation.

Om oss

Vi gör allt från den första idén om en growth hacking-kampanj till den praktiska förmedlingen av en digital marknadsföringskampanj över hela Europa. Vi är rådgivare, bollplank, kreatörer, analytiker, operatörer och genomförare.

Fat Face Media har sitt säte i Stockholm men givet våra erfarenheter och profilen på våra kunder arbetar vi inom hela EU.
Marknadsanalys

Vi analyserar din nuvarande marknadsföring och föreslår förbättringar.

Kampanjer

Kostnadseffektiva marknadsföringskampanjer med mätbart resultat.

Sociala medier

Vi utformar och genomför slagkraftiga kampanjer på sociala medier.

Vi gör allt från kommunikationsplaner till varumärkesanalyser.